افتتاح بزرگ‌ترین پل فلزی شهری شمال‌غرب همزمان با سفر هیئت دولت در تبریز