رقابت هتلهای بی جاذبه با ویلاهای پررونق / چالش ها و نیازها