مایلی‌کهن: ما هم نباید ۱۲ بازیکن امید را به تیم ملی بدهیم و دعوا راه بیندازیم؟!