وزارت دفاع: ایران 140 به مشکل برخورد/ طراحی هواپیمای جدید+عکس