پخش تیزرهای سینمایی در شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز قانونی نیست