سمیع‌زاده: رئیس فدراسیون در راه پله‌ها به دنبال حامی مالی است