درباره مسوولین مملکت می‌توانیم صحبت کنیم اما کی‌روش نه/ بازی‌هایمان شبیه جنگ جهانی سوم است