اختلالات اضطرابی بزرگسالان/ افراد مضطرب نمی‌توانند آرام بنشینند