پیش‏‌بینی گارتنر از وضعیت بازار زیرساخت‏‌های آی‌تی در خاورمیانه و آفریقا