برگزاری گفتمان های دینی با موضوع مهدویت و سیره امام راحل در استان زنجان