پاتریارک کلیسای آشوری کلدانی کاتولیک به مقام امام خمینی(ره) ادای احترام می‌کند