منتخبین مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشگاه آزاد شهربابک تجلیل شدند