دل مردم کرد از اول با انقلاب بود/ آمریکا ضد هر چیزی است که نشانی از اسلام دارد