نقش پیشمرگان کرد در پیروزی انقلاب اسلامی بارز و مشخص بود