استقبال کودکان و نوجوانان شیرازی از تریلی تئاتر کانون پرورش فکری