رهبر انقلاب:دشمن با بهانه‌هایی نظیر«مذهب» و «قومیت» اختلاف افکنی می کند