واکنش خصوصی‌سازی به نامه ۱۳۵ نماینده برای واگذاری سرخابی‌ها