قائم‌مقام وزیر صنعت: خودرو باید با مجوز شورای رقابت گران شود