قدردانی اوباما از نقش پادشاه عمان در مذاکرات هسته‌ای