شرکت 8 استان در جشنواره فرهنگ عشایر کهگیلویه و بویراحمد