آوار بی‌تدبیری بر سر معادن زاگرس/ حال زار معدن‌کاران کرمانشاهی