از تجدید دقایق پایانی دیدار تراکتور و نفت واقعا متعجب می‌شوم/ نتیجه قابل تغییر نیست و جام به سپاهان ر