ایران به صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت در روز بر می‌گردد