بازار ایران جذابیت ویژه‌ای برای اروپای بحران‌زده دارد/ تحریم‌ها به ایرانی‌ها آموخت چگونه از عهده