مراسم بزرگداشت صادق آیینه‌وند در دانشگاه یزد برگزار می‌شود