نشست اقتصادی «مشاوره و فرصت‌های شغلی» در دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان برگزار شد