غیبت عجیب نماینده گیتی‌پسند در قرعه کشی لیگ فوتسال