برگزاری نمایشگاه نقاشی با درون‌مایه حیات‌وحش در نگارخانه یونسکو