کارگاه تربیت مربی سواد رسانه در اصفهان برگزار می‌شود