مبلغان دینی به کانون‌های مساجد گیلان اعزام می‌شوند