نرخ بانکی دلار از میزان تعیین‌شده در بودجه بالا زد