روایت 8ساله سه بیمارستان خراسان جنوبی/مسئولان:دو ماه دیگر صبرکنید