کسب ۸۰ نمره و بالاتر در رشته حفظ جواز ورود به مرحله نیمه نهایی