جکی چان مسابقه استعدادیابی برگزار می‌کند/ همکاری با امیرخان