کارد به استخوان مدافع استقلال رسید؛ اوضاع این‌طوری باشد می‌روم