مایلی‌کهن: این کلاس‌ها برای من بی‌دانش مفید است/در مورد هر مسئله‌ای می‌توانیم صحبت کنیم جز کی‌روش