ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ایلام تعطیل شد/ صرف اعتبار میلیاردی برای هیچ