دل مردم کرد از اول با انقلاب بود/ دشمنان روی مساله شیعه و سنی تکیه کرده اند