مراسم بزرگداشت آیت الله بهجت در خوروبیابانک برگزار شد