کفاشیان: قهرمانی سپاهان تغییر ناپذیر است/ باید با عاملان حادثه تبریز برخورد شود