گزارش تصویری/بازدید مدیران کانون های مساجد طرح سراج از ضریح امامین عسگریین(ع)