شهیدی که با خونش نوشت هیچ‌گاه تسلیم نخواهیم شد+عکس