تنها اقدام پیش‌بینی نشده، ماجرای رد صلاحیت هاشمی بود