رهبر انقلاب :پیشمرگان مسلمان کُرد حقاً و انصافاً امتحان بسیار خوبی دادند