عضو تیم‌مذاکره‌کننده: با بازرسی از تاسیسات غیرهسته‌ای موافقت نمی‌کنیم