می‌آبادی: فکر نمی‌کنم حضور اسماعیلاجیچ این هفته نهایی شود