دیدار اعضای گروه مشترک قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی