مراسم غبار روبی از مزار شهدا و کلنگ زنی یادمان شهدای پیشمرگ مسلمان کُرد توسط رییس مجلس در سنندج