۸ شرط عجیب برای توافق هسته‌ای/ «توافقی دقیق» که ایران را برباد می‌دهد