جزئیات طرح هسته‌ای/ همزمانی لغو تحریم‌ها با اجرای توافقنامه/ عدم پذیرش نظارت ویژه